ACUE

Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie

Federaţia ACUE a fost constituită în scopul reprezentării, susţinerii şi apărării intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit statutui său şi în acord cu prevederile legale.

Federaţia elaborează, implementează şi susţine îmbunătăţirea corectitudinii, transparenţei şi eticii mediului de afaceri şi a agenţilor economici care concurează pe piaţă în domeniul energiei, petrolului şi gazelor naturale.

ANIS

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii

Inființată in anul 1998, ANIS este singura asociație patronală românească a industriei de software și servicii IT. Principiile dupa care se ghidează sunt: transparența, integritatea și accesul egal la resurse și educație. Cei peste 130 de membri ANIS reprezintă aproximativ 47% din totalul industriei IT românesti.

Scopul ANIS este acela de a asigura o comunitate de membri solidă și de a își face membrii și partenerii să se simtă conectați și în siguranță, devenind reprezentativi și puternici.

BR

Berarii României

Principala misiune a organizației este promovarea și dezvoltarea unei industrii a berii responsabile și puternice în România. Ne dorim să asiguram un mediu de afaceri sănătos în sectorul nostru de activitate.

FIHR

Federația Industriei Hoteliere din România

Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) este prima asociație înființată în turismul românesc (aprilie 1990) și reprezintă o organizație patronală care are drept scop reprezentarea intereselor hotelierilor din România.

FIHR reprezintă hotelierii în relația cu autoritațile publice centrale fiind membru în Consiliul Consultativ de Turism și partener de dialog pentru Minister. Astfel, există posibilitatea ca prin FIHR să fie comunicate autorităților cele mai importante subiecte ale hotelurilor din România.

FIHR este singura asociație hotelieră din țară care are parteneriate cu asociații ale hotelierilor din țările UE (Ungaria, Polonia, Cehia, Franța), iar prin aceste parteneriate poate face un schimb de informații, de bune practici, de experiențe atât în viața individuală a hotelurilor, dar și din viața asociativă.

FPIA

Federația Patronatelor din Industria Auto

FPIA a fost constituită ca organizație patronală cu scopul de a reprezenta și promova interesele industriei auto din România în relațiile autoritățile publice, cu sindicatele și alți terți, la nivel local, național și internațional.

FPPG

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), fondată în anul 1991, reprezintă cadrul de dezvoltare, dialog și gestionare eficientă a resurselor din sectoarele energie, petrol, gaze și minerit energetic din România.

FPPG promoveaza principiile liberei concurențe, echitatea în rândul membrilor și performanța mediului de afaceri românesc.

Federația actionează asemenea unui purtător de cuvânt al sectorului energetic, fiind un partener activ în dialogul social atât la nivel național, cât și sectorial.

FPRC

Federația Patronală a Rețelelor de Comerţ

FPRC a fost înființată în anul 2013 cu scopul de a deveni principala federație patronală reprezentativă a sectorului de comerț din România, contribuind prin inițiativele sale la dezvoltarea continuă și la eliminarea oricăror bariere ce afectează competitivitatea acestui sector economic.

Prin proiectele proprii, precum și prin contribuția sa la proiectele structurilor asociative patronale și profesionale la nivel național și european la care este afiliată direct sau indirect, FPRC promovează valorile economiei de piață, libera inițiativă și libera concurență.

FPRC este cea mai mare federație patronală membră (după numărul de salariați) din  cadrul Confederației Patronale Concordia.

FINBAN

Federația Patronală a Serviciilor Financiare

Înființată în anul 2016, prin parteneriatul a doua organizații (CPBR-Consiliul Patronatelor Bancare din România și PLCR-Patronatul Leasingului și Creditului din România), Federația FinBan a fost prima de acest gen în domeniul serviciilor financiare, având drept scop facilitarea unei bune reprezentări a membrilor și angajaților săi.

Cele cinci bănci care compun CPBR dețin peste jumătate din totalul activelor bancare și al angajaților din sistemul bancar. Membrii CPBR sunt Banca Comercială Română (BCR), BRD – Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

Printre membrii PLCR se numără BCR Leasing, BRD Sogelease, Idea Leasing, Provident Financial Romania, Raiffeisen Leasing și UniCredit Leasing.

FPTR

Federația Patronală a Transportatorilor din România

FPTR a fost înființată în anul 2012 din Uniunea Națională Transfrigoroute România și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România.

Federația a fost constituită ca organizație patronală cu scopul de a apăra, promova și reprezenta interesele membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, în plan național și internațional, potrivit propriilor statute și în acord cu prevederile legii.

Federația promovează concurența loială în condițiile legii, a principiilor și responsabilității sociale, elaborează și promovează codurile de conduită în afaceri, elaborează și implementează politici de ocupare și plasare a forței de muncă.

PIA

Asociaţia Investitorilor Privaţi din România

Obiectivul principal al Asociaţiei Investitorilor Privaţi este promovarea creșterii economice durabile prin îmbunătățirea cadrului investițional al României.

Asociaţia Investitorilor Privaţi este interesată de un dialog constructiv, cu consultări eficiente și transparente cu autoritățile publice. Acest dialog ar trebui să abordeze aspecte de interes național și de importanță atât pentru publicul român, cât și pentru comunitatea de afaceri și ar trebui să reprezinte un cadru favorabil dezvoltării durabile.

Asociaţia Investitorilor Privaţi consideră că dialogul dintre factorii de decizie și comunitatea investițională stă la baza îmbunătățirii climatului investițional, stimulând în același timp dezvoltarea economiei românești.

OPSFPR

Organizația Patronală a Societăților Feroviare

Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România își propune să promoveze interesele membrilor săi, cei care asigură buna circulație a mărfurilor, să promoveze solidaritatea între aceștia, pentru ca împreună să dezvolte activitatea de transport și să rentabilizeze transportul feroviar și să crească competitivitatea acestui sector.

PIAR

Patronatul Industriei Asigurărilor din România

Patronatul Industriei Asigurărilor din România este înființat de patru dintre cele mai mari companii de profil din România și își dorește să îi atragă pe toți cei care vor să contribuie la promovarea dialogului social și la susținerea domeniului asigurărilor, caracterizat de un grad ridicat de reglementare, drept unul atractiv pe piața muncii și capabil să rețină talente.

ANBR

Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare

Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR) este o asociație non-profit cu misiunea de a reprezenta și de a susține, în mod corect și constant, interesele industriei de băuturi răcoritoare și cele ale membrilor săi. ANBR își propune ca prin activitățile sale să contribuie la sustenabilitatea industriei băuturilor răcoritoare în Romania, creșterea profesionalismului și conduitei etice de operare pe piața locală și îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor oferite de reprezentanții acestei industrii. Membrii ANBR sunt cei mai importanți producători din industria băuturilor răcoritoare care produc și importă peste 90% din totalul băuturilor răcoritoare consumate în România, precum și operatori din industrii conexe.

APMR

Asociația Producătorilor de Mobilă din România

Reprezintă companiile din sectoarele de producție de mobilier și de produse din lemn, dar și conexe: materii prime, accesorii și alte materiale folosite la fabricarea mobilei și a produselor din lemn,  echipamente și tehnologie, cercetare și dezvoltare, instituții de pregătire profesională pentru sector (școli, licee, universități), societăți comerciale de design și decorațiuni interioare.

📌 1992 înființare

📌 388 de companii membre, dintre care 218 producători de mobilă și design (peste 60% din producția românească de mobilă, peste 65% din exporturile românești de mobilă)

Promovează și susține industria mobilei din România

Organizează participarea producătorilor români de mobilă la târgurile și expozițiile naționale și internaționale de mobilă cu sprijinul Guvernului României, prin Ministerul Antreprenorialului și Turismului. Este co-organizator al principalului târg de mobilă din România BIFE-SIM București.

Organizează în fiecare an Concursul Național de Design de Mobilier, care a ajuns anul acesta la cea de-a XIX-a ediție. Concursul se adresează celor care au sau urmează studii de specialitate în domeniul designului și industriei mobilei.

PFMS

Patronatul Forței de Muncă Străine

Patronatul Forței de Muncă Străine (PFMS) a fost înființat ca urmare a unei necesități impuse de schimbarile din Piata. Piața muncii se transformă într-un ritm accelerat, mediul de afaceri se confruntă cu o lipsă acută de personal iar importul forței de muncă din state non-UE se conturează ca singura soluție la îndemână.

În acest sens, scopul  Patronatul Forței de Muncă Străine este de a susține, a apăra, a promova și a reprezenta interesele profesionale, economice și sociale ale companiilor care angajeaza personal, a companiilor care desfășoară activități de plasare a forței de muncă și/sau servicii de furnizare și management a forței  și a noii clase de angajați anume non ue-  în relațiile cu autoritățile, cu sindicatele și alte persoane fizice sau juridice, în conformitate cu dispozițiile legale prevăzute de Legea Dialogului Social nr.62/2011.

Alătură-te Confederației Concordia

Reprezentăm mediul de afaceri cu o voce comună legitimă, acasă și în lume. Aducem companiile și autoritățile împreună. Aducem angajatorii și angajații în dialog. Punem temele viitorului pe agenda publică. Creștem împreună. Calitatea de membru îți oferă acces la:

  • dialogul social național și regional
  • formularea politicilor publice naționale și reglementărilor din toate domeniile
  • dezbaterile europene și internaționale pe cele mai arzătoare teme
  • un spațiu sigur pentru dezvoltarea de idei și propuneri sectoriale sau transversale

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.