Denumire beneficiar privat: CONFEDERAȚIA PATRONALĂ CONCORDIA

Proiect: „Consolidarea capacității Concordia pentru dialog social”

Contract de finantare: nr.10610/22.01.2024

Program: Program Educație și Ocupare (PEO)

Cod SMIS: 302141

Valoare estimată contract: nu trebuie să depășească 62.742,43 lei (fără TVA) / 74.663,49 lei (toate taxele incluse)

Denumirea achiziției:  PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016, actualizat și completat prin ORDINUL nr. 1.354 din 30 martie 2023 - Pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii pentru elaborarea Analizei privind violența și hărțuirea la locul de muncă

Tipul contractului: Contract de servicii

Transmiterea ofertei: Procedura de atribuire se va derula integral și exclusiv prin mijloace electronice (e-mail). Transmiterea ofertei se va face la adresa licitatii.peo@confederatia-concordia.ropână la data de 29.05.2024, ora 12.00. Documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, eliberată de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Durata de prestare a serviciilor: 7 luni calendaristice cu detaliile de livrare menționate în Specificațiile Tehnice

Toate formalitățile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție se regăsesc în Specificațiile Tehnice aferente procedurii, anexă la prezentul anunț. Pentru participarea la procedură, ofertanții interesați pot solicita eventuale clarificări la adresa de e-mail licitatii.peo@confederatia-concordia.ro, până la data de 23.05.2024, ora 17.00.

DOCUMENTAȚIA ANUNȚULUI DE ACHIZIȚIE: LINK ANUNT

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.