Grupul de lucru se concentrează pe o diversitate de subiecte privind: contextul legal general în care Concordia își desfășoară activitatea, reprezentativitatea la nivel național, prezența în structurile de dialog social la nivel central și teritorial.

De asemenea, membrii grupului de lucru dezbat și avizează Statutul și reglementările interne ale confederației, inclusiv Regulamentul de Organizare și Funcționare, politica generală privind guvernanța activității, politici GDPR.

În anumite situații, avizul grupului de lucru este necesar ca etapă premergătoare obținerii aprobării Consiliului Director.

Coordonator:

ADRIAN MANOLACHE

fost președinte Concordia, membru de onoare

Raportor:

Diana Ungureanu

Project Manager

Activitate

Nu există activitate în acest grup de lucru.

Calendar

Nu există evenimente programate pentru acest grup de lucru.