Context

Trăim provocările unui nou val al revoluției industriale, numită industria 4.0, care creează deja schimbări rapide ce acoperă diverse tipuri de industrii și de sectoare economice.

Similar revoluțiilor industriale anterioare, această transformare reașază eșafodajul producției moderne, care devine una "digitală", "inteligentă". Centrată în jurul noilor tehnologii cum ar fi inteligența artificială (AI), robotica, internetul obiectelor (IoT), analiza datelor, automatizarea proceselor etc, Industria 4.0 duce la apariția de noi industrii și tehnologii, creează noi modele de afaceri și de valoare adăugată.

Provocări

În ultimele trei decenii, PIB-ul României a crescut de aproape 8 ori, ajungând la aproximativ 285 miliarde de euro în 2022. Totodată, țara a înregistrat a doua cea mai rapidă convergență în UE de la aderare. În ciuda acestei creșteri, economia și societatea românească se confruntă cu o serie de provocări și caracteristici structurale care pun în pericol creșterea și bunăstarea pentru următoarele decenii. Productivitatea din economie, deși în creștere, înregistrează decalaje față de media europeană și față de economii comparabile, precum cele ale Cehiei, Ungariei sau Poloniei, mai ales în sectorul industrial, esențial pentru avansul tehnologic și pentru creșterea complexității economiei.

Apel la acțiune

Cum deblocăm potențialul economic al erei digitale și cum asigurăm tranziția către o economie verde, cu valoare  adăugată și inovare crescute, orientată spre export și competitivă la nivel regional și mondial? Cum maximizăm potențialul economic, dar mai ales cum reducem riscul de a rămâne în urmă în raport cu regiunea?

Confederația Patronală Concordia, în parteneriat cu Banca Comercială Română, vă propune o serie de dezbateri în diverse orașe din țară cu scopul de a identifica măsuri relevante sectorial și transversal, care să adreseze adoptarea noilor tehnologii pentru creșterea competitivității și productivității companiilor din România, de la întreprinderile mici până la marile companii.

Conferințele Industrii Inteligente

Raport  “Valoarea adăugată în economia românească”

Concordia a inițiat un dialog cu privire la potențialul economic al României în procesul de tranziție către o economie verde și digitală, cu valoare adăugată și inovare crescute, orientată spre export și competitivă la nivel regional. În acest scop vă propune o analiză care va seta cadrul pentru dezbaterile pe care le va organiza în cadrul proiectului “Industrii inteligente”, cu scopul de a realiza ulterior documente specifice cu recomandări și soluții concrete, aplicabile în câteva dintre sectoarele economice și care reprezintă cheia de boltă în procesul de transformare a economiei românești.

Citește rezumatul

Activitate